top of page

Dla przedsiębiorców

Fundacja Prospekt, w dobie kryzysu gospodarczego i światowej pandemii, wychodzi na przeciw potrzebom przedsiębiorców oraz samozatrudnionych. Jesteśmy świadomi jak niebezpieczny dla gospodarki oraz całego naszego społeczeństwa jest nagły i skokowy upadek przedsiębiorstw w naszym otoczeniu. Utrzymanie łańcuchów dostaw, stanu jakościowego przedsiębiorstw oraz zatrudnienia jest niezwykle istotny dla nas wszystkich. 

Fundacja będzie aktywnie wspierać przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Wierzymy, że dzięki współpracy i dostarczaniu odpowiednich informacji wyjdziemy z tego kryzysu bez większych problemów. 

Założyciele

Materiały

Wsparcie prawne

Tematem tego nagrania jest kwestia prawa pracy i wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorcami i pracownikami w obszarze zatrudnienia. Wiele przedsiębiorstw stawia sobie już pytania co dalej? Jednym z kluczowych poruszanych tematów jest kwestia pracowników, których utrzymanie na niezmienionych warunkach w czasie kryzysu będzie niezwykle trudne dla prawie wszystkich firm. Pracownicy z kolei stają w obliczu niezwykle trudnej sytuacji związanej z dużym prawdopodobieństwem utraty pracy oraz brakiem środków do życia.

Radca prawny Maciej Cholewiński - ekspert Fundacji Prospekt, tłumaczy w nagraniu najważniejsze niuanse wynikające z kodeksu pracy.

Pracownicy i koordynatorzy

Tym razem nasz ekspert poruszył temat zobowiązań, kar umownych oraz rozstrzygania sporów wynikłych z powodu sił nadzwyczajnych. Wiele przedsiębiorstw stawia sobie już pytania co dalej? Jednym z kluczowych poruszanych tematów jest kwestia zobowiązań i należności, których egzekwowanie i spłacanie w czasie kryzysu będzie niezwykle trudne dla prawie wszystkich firm.

Radca prawny Maciej Cholewiński - ekspert Fundacji Prospekt, tłumaczy w nagraniu najważniejsze niuanse zobowiązań wynikające z kodeksu cywilnego.

Współpracownicy

Wsparcie ekonomiczne

Tym razem nasz ekspert prezentuje jak w prosty sposób zbudować sklep online i wspomóc swoją sprzedaż w trudnych czasach kwarantanny. Wiele przedsiębiorstw stawia sobie już pytania co dalej? Jednym z kluczowych tematów jest kwestia sprzedaży swoich produktów i usług przy ograniczeniach stacjonarnych. Jacek Litwin z Fundacji Nielada Historia - ekspert Fundacji Prospekt, tłumaczy w nagraniu najważniejsze kwestie przy zakładaniu sklepu online oraz przedstawia, jak na bardzo intuicyjnej platformie WIX założyć samodzielnie własny sklep oraz rozwijać sprzedaż.

NIW PROO logo.png
bottom of page