czw., 17 gru | Online

Efektywne Instytucje Otoczenia Biznesu

Konferencja online z podsumowania raportu z badań IOB-ów w Polsce. Podczas wydarzenia porozmawiamy o właśnie o tych instytucjach.
Rejestracja jest zamknięta
Efektywne Instytucje Otoczenia Biznesu

Czas i lokalizacja

17 gru 2020, 11:00
Online

O wydarzeniu

Akceleratory, Inkubatory Przedsiębiorczości, Agencje Rozwoju, Centra B+R, Fundusze VC, Urzędowe Departamenty Gospodarcze, Izby Gospodarcze i inne szerokorozumiane instytucje otoczenia biznesu w ostatnim czasie nie były przedmiotem badań i zainteresowania ich działaniami ze strony badaczy. Rolę jaką odgrywają te instytucje należy jednak przeanalizować i doprecyzować ich funkcje w ekosystemie biznesowym.

Serdecznie zapraszamy na konferencje online poświęconą właśnie tym instytucjom. Podczas wydarzenia omówimy z wielu stron potrzeby IOB-ów oraz poszukamy rekomendacji co do dalszych ich działań i długofalowych celów aktywnego i efektywnego wspierania przedsiębiorczości. 

Harmonogram:

11:00 - 11:05 - przywitanie gości 

11:05 - 11:20 - wystąpienie gościa specjalnego

Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju

11:20 - 11:40 - prezentacja raportu i głównych rekomendacji 

Ewelina Nycz, autorka raportu "Efektywne Instytucje Otoczenia Biznesu"

11:40 - 12:55 - panel przedsiębiorców 

Mateusz Kurleto - Prezes Zarządu w Neoteric

Przemysław Skokowski - Prezes Zarządu w Dietly.pl 

Robert Strzelecki - Prezes Zarządu w TenderHut 

Magdalena Mielewczyk - Założycielka startupu ŁapTo

13:00 - 14:15 - panel otoczenia biznesu 

Kamil Rybikowski - Przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Przemysław Sola - Prezes Zarządu w Aligo VC 

Michał Adamczyk - Prezes Zarządu w Fundacji Kraków Miasto Startupów

Karolina Lipińska - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

14:15 - 14:20 - podsumowanie i zakończenie

Całe wydarzenie będzie podsumowaniem raportu "Efektywne Instytucje Otoczenia Biznesu", który Fundacja Prospekt opracowała w ostatnim czasie. Raport powstał na podstawie badań własnych Fundacji i zawiera rekomendacje dla tych instytucji odnośnie ich strategicznego działania na rzecz przedsiębiorców. Chcemy aby funkcjonowanie tych instytucji było nastawione na jak najefektywniejsze wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie sprawnego ekosystemu biznesowego. Wiemy, że te instytucje też mierzą się z problemami, na które potrzeba systemowych rozwiązań. 

Raport niedługo będzie dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Bilety
Cena
Ilość
Suma
  • Rejestracja na konferencje
    PLN 0
    PLN 0
    0
    PLN 0
SumaPLN 0

Udostępnij to wydarzenie

Galeria