Marcel Lesik

Ekspert

Ekonomista, publicysta i dziennikarz. W codziennej pracy zajmuje się zagadnieniami z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej i handlowej. Aktywny działacz organizacji pozarządowych i autor licznych raportów i opracowań m.in. w zakresie ustroju gospodarczego, szkolnictwa wyższego, energetyki i polityki zagranicznej.