top of page
Piotr Mikusek (1).png

Piotr Mikusek

 
Ekspert

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz filozofii na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dedykowany dwuletni program „Business Law” prowadzony przez WPiA UKSW. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor publikacji m.in. z zakresu prawa europejskiego i prawa gospodarczego. Zajmuje się analizami wpływu regulacji prawnych na życie społeczno-gospodarcze. Entuzjasta i propagator poprawy jakości polskiego procesu legislacyjnego. Obecnie zawodowo związany z sektorem energetycznym.

bottom of page