Piotr Mikusek

 
Ekspert

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz filozofii na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dedykowany dwuletni program „Business Law” prowadzony przez WPiA UKSW. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor publikacji m.in. z zakresu prawa europejskiego i prawa gospodarczego. Zajmuje się analizami wpływu regulacji prawnych na życie społeczno-gospodarcze. Entuzjasta i propagator poprawy jakości polskiego procesu legislacyjnego. Obecnie zawodowo związany z sektorem energetycznym.

Newsletter

DANE KONTAKTOWE

Fundacja Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

PROSPEKT

Al. Grunwaldzka 5,

80-236 Gdańsk

NIP: 9571112085

KRS: 0000762374

Logo_poziom_transparent.png