top of page

KOMENTARZ: Podatek od Netflix

Autor: Łukasz Dudek

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 („Tarcza”) uchwalony przez Sejm w dniu 30.04.2020 r. (przekazany do Senatu) przewiduje pakiet kolejnych rozwiązań mających za zadanie zmniejszyć negatywne następstwa wystąpienia COVID-19 na polską gospodarkę. Rząd szukając środków na sfinansowanie wsparcie rynku kinematografii oraz szeroko pojętego sektora „kultury”, postanowił sięgnąć do kieszeni cyfrowych gigantów i nałożyć na nich nową „opłatę”.

Jednym ze zmienianych przez Tarczę aktów pranych jest ustawa o kinematografii. Wprowadzone w niej zmiany nakładają na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie („Platformy VOD”) obowiązek dokonywania opłat w wysokości 1,5 % przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo z przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy, na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej („PISF”). Podmiotami objętymi nową daniną będą m.in. HBO GO, Netflix, Ipla, itp.


W uzasadnieniu Tarczy wskazano, że powyższa zmiana ma „służyć wsparciu sektora kultury – kinematografii – poprzez pozyskanie dodatkowych środków dla PISF w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej.” Wskazuje się, że proponowane rozwiązanie pozwoli poszerzyć grono dotychczasowych podmiotów (m.in. nadawców telewizji, właścicieli kin, dystrybutorów telewizji kablowych) zobowiązanych do płacenia tego typu opłat. Co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie PISF. Warto nadmienić, iż sytuacja finansowa PISF ulegała znaczącemu pogorszeniu, m.in. ze względu na zamknięcie kin. Konsumencie pragnący skorzystać z usług filmowych, musieli znaleźć alternatywne rozwiązanie, którym okazała się możliwość korzystania z bogatych bibliotek filmowych i serialowych obsługiwanych przez Platformy VOD.


Nowa „opłata” ma również w ocenie rządu, przynieść pozytywne rozwiązanie dla podmiotów dostarczających usługi za pośrednictwem Platform VOD poprzez możliwość przedpremierowego udostępniania swoim odbiorcom atrakcyjnych, niedostępne nigdzie wcześniej treści, które wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. Rozwiązanie to, jest konsekwencją wprowadzonej uprzednio zmiany odnoszącej się do definicji „filmu” zawartej w art. 4 ust. 1 ustawie o kinematografii, która to pozwala na przedpremierowe publikowanie „filmów” dotowanych przez PISF poza kinami. Należy zwrócić uwagę, że atrakcyjne przedpremierowe treści, mające jednocześnie ekskluzywny charakter z uwagi na swój wcześniejszy dostęp pozwolą podmiotom dysponującym Platformami VOD na zwiększenie swojej konkurencyjności oraz atrakcyjności na rynku, co bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe.


Wprowadzenie stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń doprowadziło do znaczącego spadku przychodów sektora „kultury”, którego dofinansowanie w chwili obecnej zależy od wprowadzenia i wykorzystania nowych nieznanych do tej pory narzędzi, które pozwolą na jego przetrwanie. Szacuje, że nowa „opłata” do końca roku 2020 przyniesie PSIF przychody w wysokości 15 mln zł, oraz co najmniej 20 mln zł rocznie w kolejnych latach, co pozwoli na zachowanie pewniej stabilności finansowej.


Konkludując, należy wskazać, iż zmiana definicji „filmu” otwiera podmiotom obsługującym Platformy VOD nowe możliwości pozwalające im zwiększyć swoją konkurencyjność oraz atrakcyjność udostępnianych produktów, co niewątpliwie przełoży się na ich wyniki finansowe. Być może wpłynie to również na powstanie ciekawych projektów filmowych we współpracy pomiędzy PISF a cyfrowymi gigantami. Jednakże nie należy zapominać, iż konsekwencją powyższego jest nałożenie dodatkowych kosztów na podmioty obsługujące Platformy VOD w postaci dodatkowej „opłaty”, której ciężar zostanie najprawdopodobniej przerzucony na konsumenta, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu ceny oferowanych usług.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page